۱۳۸۹/۱۱/۱۶

لا اقل بوق بزنیم !

بیش از یک سال است که همه پشت چراغ قرمزی که سبز نمی شود ایستاده ایم ، و هر یک منتظر دیگری که چهار راه را رد کند ...

پ.ن : یکی نیست بگوید حالا که ماشین های جلویی راه نمی افتند ، لا اقل بوق بزنیم !

ارسال یک نظر