۱۳۸۹/۱۱/۱۷

سوء هاضمه

ما نسل سوخته نیستیم ، ما نسل ریده ایم !
نمی دانم پدران و مادران ما چه غذای مسمومی خوردند که ما را پس دادند ...

ارسال یک نظر