۱۳۸۹/۱۱/۱۵

پیش رو بودن کافی نیست ...

سال ها پیش روزنامه نگاری مصری در مورد ایرانیان گفت :

«شما ایرانی ها ، همیشه در منطقه پیش رو بوده اید . عیبتان این است که خیلی خوب شروع می کنید ولی نیمه کاره رها می کنید ...»

ارسال یک نظر