۱۳۹۵/۱۰/۱۰

نفس عمیق

یکی از بچه ها گفت: آقای فلانی! میدونین مهمترین چیزی که تو این مدت ازتون یاد گرفتم چی بود؟
با خنده گفتم: والا چیزای زیادی بهت یاد دادم تو این مدت، نمی دونم کدومشو می گی!
گفت: این که وقتی عصبانی میشم یه نفس عمیق بکشم.

 یه لحظه احساس کرذم افلاطونی چیزی ام و ازین حرفش خوشم اومد. 
ولی فکر کردم شاید این کار تو یه مدینه فاضله کار خوبی باشه، ولی تو این جامعه خیلی اوقات این سکوت و خود را به ندانستن زدن ها تعبیر به حماقتم شده است ...
ارسال یک نظر