۱۳۹۵/۱۲/۱۲

شل کن!

گاهی باید کمی شل کرد،
هنگامی که رها بود کمی فکر کرد،
قضاوت و حکم دادن کار سختیست،
احتمال اشتباه همیشه هست،
شاید روزی بفهمیم اشتبه حکم داده ایم که دیگر دیر شده باشد،
روزی که عزیزی را در ذهنمان حلق آویز کردیم، 
همه خاطرات شیرین را از ذهن زدودیم،
و برشی از زندگی را به خاطر یک تصور بی پایه مانند دندانی گندیده به بیرون انداختیم،
گذشته بر نمی گردد،
ولی یک حکم اشتباه می تواند خشمی پوچ را تا ابد همراهمان کند ...
ارسال یک نظر