۱۳۹۵/۰۲/۱۸

تو نیکی میکن و در دجله انداز ...

سال هاست از طریق ایمیل فرصت های کاری و یا کسانی که جویای کار هستند رو به دوستانم خبر میدم، از این طریق خوشبختانه این شانس رو داشتم که چندین بار نقش کوچکی ایفا کنم در کاریابی یا استخدام همکار به دوستانم. برای این کارم دلیل بخصوصی نداشتم جز لذت بردن از یک کار مثبت. 
امشب به سرم زد و یک کانال تلگرام برای این کار تأسیس کردم، جالب بود برام که خیلی از دوستانم ازین حرکت استقبال کردند و کلی ایده خوب برای کارهای بزرگتر دادند، من جمله طراحی سایت و یک سری ایده های خاص و بکر. 
خدا رو چه دیدی، شاید این ابتدای انجام یک کار بزرگ باشد ...


ارسال یک نظر