۱۳۹۵/۰۲/۰۹

بدو بدو

یه وقتایی یه مراحلی از زندگی شاید اسمشون آدم رو یاد شادی و خوشحالی بندازه، ولی تو همش نگران اتفاقاتی هستی که در اختیار تو نیستن. دوست داری فقط زود تر غول این مرحله رو رد کنی بری جلو ...
ارسال یک نظر