۱۳۹۴/۱۲/۲۹

نمکدان شکستن

یکی از اصولی که برای خود دارم این است که هر کاری برای دیگران می کنم باید برای دل خودم باشد، اگر توقع قدردانی و قدرشناسی داشته باشم، تنها خود را آزار خواهم داد. البته مسلماً من هم مثل هر کس دیگری با «من ایده آل» یکی نیستم و نمی توانم ادعا کنم صد در صد همه اصولم را رعایت می کنم، ولی حداقل می توانم تلاش کنم که به آن نزدیک شوم.
در خصوص این اصل آن چیزی را کمتر برایش آماده بودم، این بود که به کسی محبت یا لطفی بکنم و نه تنها از قدرشناسی خبری نباشد، بلکه طرف لگد هم بزند و نمکدان هم بشکند و از امکانی که برایش فراهم کرده ام برای ضربه به خودم استفاده کند. 
تنها چیزی که در این خصوص به ذهنم می رسد، لبخند زدن و بی تفاوتی است و البته حذف او از دایره افرادی که دوستشان دارم و مورد اعتمادم هستند.
ارسال یک نظر