۱۳۹۴/۰۲/۰۳

تنهایی

بچه ها با نمک و بامزه ن، ولی برای این که احساس تنهایی نکنی نیاز داری چهار تا آدم بالغ دور و برت باشه
ارسال یک نظر