۱۳۹۴/۰۱/۲۹

غر غر

وقتی گله می کنی از چیزی که هست ولی نمی دونی چی باید باشه؛ داری فقط غر می زنی!
ارسال یک نظر