۱۳۹۴/۰۱/۲۲

من گوشام نمی شنوه ... !

باید یک چیزی داشته باشیم که بهش وصل باشیم و به کمک اون از تفکر و تصمیم گیری فرار کنیم، یا عرب زده می شیم، یا غرب زده یا کوروش زده. بالاخره باید یه چیزی باشه که نسبت بهش تعصب داشته باشیم ...
ارسال یک نظر