۱۳۹۳/۰۶/۰۸

می خواستم خفه ش کنم

وقتی کسی داره چرت و پرت میگه معمولا یا ته دلت خنده ت میگیره، یا حرص می خوری. هرچی اون طرف گوینده برات مهم تر باشه خنده ت به خشم تبدیل میشه
ارسال یک نظر