۱۳۹۳/۰۱/۰۸

ته

همه می خوان زمان براشون به عقب برگرده، من می خوام به جلو برگرده، بره اون تهش، همه چی تموم بشه ...
ارسال یک نظر