۱۳۹۳/۰۱/۰۵

زرنگی

بی عرضه ها حق نفس کشیدن هم ندارند،
بره ها علف هم گیرشان نمی آید،
آنقدر لاغرند که حتی دهان گرگ را هم آب نمی اندازند.
ارسال یک نظر