۱۳۹۳/۰۱/۰۴

قدرت

کمتر کسی یافت می شود، در پی قدرت و به رخ کشیدن آن نباشد، حتی در یک خانواده کوچک ...
 انتظار از قدرتمند برای عدم تحمیل تفکراتش، به کرسی نشاندن خواسته هایش و انجام رفتاری عادلانه منطقی نیست
وقتی از انسانیت حرف می زنیم، باید منظورمان بی عدالتی و زورگویی باشد، نه رفتاری مبتنی بر وجدان و عادلانه، چون انسان زورگو، طماع و خودنگر است
واژه های انسانیت، رفتار انسانی و ... به اشتباه معنی دیگری در ذهن ما یافته اند ...
ارسال یک نظر