۱۳۹۲/۱۲/۲۳

او (هر)

اگه جرج اورول خدا بیامرز الان زنده بود، یه داستان می نوشت تو مایه های فیلم "او"، به نظرم این فیلم نسخه به روز شده ی کتاب ۱۹۸۴ جرج اوروله ...

ارسال یک نظر