۱۳۹۲/۱۱/۰۷

عقده گشایی

وقتی عصبی هستی مظلوم ترین فردی که دور و برته رو که معمولا از همه هم بیشتر دوستت داره رو گیر بیار و همه دق دلیاتو خالی کن رو سرش ...

ارسال یک نظر