۱۳۹۲/۱۱/۰۶

زور زدن

وقتی یه وصله ی ناجوری، به زور خودتو جا نکن، برو یه گوشه منتظر سوت پایان باش ...

ارسال یک نظر