۱۳۹۲/۰۵/۱۶

دهلیز

فیلمی خوش ساخت ولی تک بعدی!
ارزش یکبار دیدن را دارد ولی انتظار نداشته باشید که مانند فیلم های اصغر فرهادی به داستانی که روایت می شود از چند زاویه بنگرد.
میلان کوندرا به خواننده می آموزد که به مسایل از زوایای مختلف نگاه کند، و قضاوت های هر روزه ما را به چالش می کشد. اصغر فرهادی نیز در فیلم هایش کاری می کند که بیننده نتواند مقصری بیابد و مظلومی، کاراکتر ها خاکستری اند و همه هم حق دارند و هم تقصیر.
در این فیلم چنین رویکردی وجود ندارد.
ارسال یک نظر