۱۳۹۲/۰۵/۱۴

خداداد

تنها دو احمق توجیه اعمالشان، «رفتار کردن بر اساس طبیعت» است.
.
.
.
اشتباهی بودن، دردناک است!
ارسال یک نظر