۱۳۹۱/۱۰/۰۱

کاش دروغ نباشد!

باید هر روز انار بخورم،
هندوانه، آجیل، و فال حافظ
و گرمای زیر کرسی
چرا این شب طولانی هرگز تمام نمی شود؟
ارسال یک نظر