۱۳۹۱/۰۸/۱۳

تا ابد بذار بخوابم!

از هر نوع دارو، ورد، جادو، انواع نوشیدنی، خوراکی، پوشیدنی و ... که موجب گردد «حال» و «آینده» را فراموش کنم و دمی بی دغدغه ذهنم را خالی کنم یا در خلاء رها شوم استقبال می نمایم.

امضاء یه پیرمرد معمولی!
ارسال یک نظر