۱۳۹۱/۰۸/۱۲

حوصله شونو ندارم!

این روزا از دو دسته آدم بدم میاد؛
یکی اونایی که تا میبینیشون راجع به گرونی و جنگ و بدبختی حرف میزنن،
یه دسته هم اونایی که تو این شرایط مزخرف از امید دم میزنن!
ارسال یک نظر