۱۳۹۱/۰۵/۱۱

مرد

"مرد" هم مانند "عشق"، از آن کلمات هزارتوی است که نسبت دادن یا ندادنش به کسی عملا معنی به خصوصی ندارد، مگر آن که فرد گوینده تعبیرش از این کلام را تشریح کند.
البته در ذهن عامه مردم مرد بودن یا نبودن مفهومی سنتی دارد که عملا تقدس و یا احترامی را در بر می گیرد که مثلا در خصوص کلمه "زن" چنین معنایی وجود ندارد، حال به خاطر فرهنگ مردسالاری است یا هر چیز دیگر داستان دیگری است.
مفهوم این واژه مورد بحث هر چه که باشد فرقی نمی کند؛ به هر تعبیری اگر تو مرد باشی و دیگران تو را نامرد بدانند، نظر دیگران تو را از مردی نمی اندازد...
و اگر نامرد باشی تو را مرد بدانند، نظر ایشان مردت نمی کند!
ارسال یک نظر