۱۳۹۰/۱۰/۲۲

اینجوریاس !

از صبح تا شب به هم دروغ می گیم

بعد می گیم اونایی که اون بالا هستن چرا دروغ می گن

از صبح تا شب به کسایی که ازمون ضعیف ترن زور می گیم

بعد صدامون در میاد چرا اون بالایی ها حقمون رو می خورن

از صبح تا شب زیر بار حرف زور کسایی که زورمون بهشون نمی رسه می ریم، حال از یه راننده تاکسی ساده گرفته تا همکارامون تو محل کار

اونوقت عجیبم نیست اون بالایی ها هر بلایی سرمون بیارن هم دم بر نیاریم

به دختر، خواهر، زن و دوست دحترمون هزار جور گیر می دیم و محدودشون می کنیم

اونوقت صدامون در میاد که گشت ارشاد چرا به اونا گیر میده

توقع داریم دخترامون قبل از رفتن به خونه شوهر با هیچ پسری حتی سلام و علیک هم نکنن

اونوقت می گیم چرا تو دانشگاه ها طرح تفکیک جنسیتی می خوان اجرا کنن

بچه مون اگه نظری مخالف نظر ما داشته باشه با کشیده می زنیم تو دهنش

اونوقت می گیم چرا کسی اجازه نداره عقیده ای مخالف اون بالایی ها داشته باشه و ابرازش کنه

ملت مزخرفی هستیم دیگه چرا تعارف تیکه پاره می کنیم برا خودمون؟

ارسال یک نظر