۱۳۹۰/۰۶/۲۲

این یا اون؟

در مدرسه : علم بهتر است یا ثروت؟

در ورزش : مربی ایرانی بهتر است یا خارجی؟

در جامعه (1) : جامعه از بالا باید درست شود ، یا از پایین

در جامعه (2) : سرنوشت جامعه بدست مردم رقم می خورد یا قدرت های داخلی و خارجی

و ...

یه سری سوال ها ذاتاً غلطند ، طبیعی است که سوال غلط جواب هم ندارد

دریغ که بخشی از عمر خیلی از ما صرف یافتن جواب به سوالاتی از این دست می شود

نگاه صفر و یکی به مسایل شاید در علوم کامپیوتری راهگشا باشد ، ولی در بسیاری از زمینه های این طیف های خاکستری اند که وجود دارند و بسیاری سوال ها جواب هایی نسبی دارند ، ظاهراً ما خیلی پیشتر از اختراع کامپیوتر به صفر و یک علاقه داشته ایم !

ارسال یک نظر