۱۳۹۰/۰۶/۱۹

چیز !

یک سری چیز ها برای زندگی طبیعی است ، یعنی باید باشد ، منظورم چیزهای عجیب و غریب نیست ، یک سری چیزهایی ساده که اگر باشند می شود با خیلی از کمبود ها کنار آمد ...

چه کار باید کرد با چیزهایی که مثل خوره ، همه وجود آدم را می خورد و دردش هیچ گاه عادی نمی شود؟

ارسال یک نظر