۱۳۹۰/۰۶/۱۵

آیا من تسبیح دستمه؟!

تو تاکسی اگه کنار یه خانوم بشینم حسابی جمع می شینم که اون خانوم احساس ناراحتی نکنه ، متنفرم از این که حتی یک لحظه کسی منو با بیمارای روانی ای که از هر فرصتی برای مالوندن خودشون به هر انسان مونثی استفاده می کنن اشتباه بگیره !
دیروز یه آقایی سمت راستم نشسته بود و یه خانوم سمت چپم ، پراید هم که عقبش تنگه ، منم که گفتم چطوری میشنیم تو یه همچین موقعیتی !
صدای آقاهه درومد که آقای محترم یکمی برو اونور تر...
گفتم آقا یه سوال داشتم از حضورتون :
- ببینم احیانا من ریش دارم؟
- این چه سوالیه؟
- یا پیرهنم روی شلوارمه؟
- چطور؟
- یا یقه مو تا اون بیخ بستم؟
- نه خیر !
- یا تسبیح دستمه؟
- این سوالا برای چیه؟
- می خواستم بگم ، اگه این خصوصیات رو ندارم ، چه انتظاری دارید که تو این جای تنگ و ترش خودمو بچسبونم به این خانوم و باعث آزارشون بشم؟ چرا انتظار دارید؟!!

ارسال یک نظر