۱۳۹۰/۰۶/۱۴

دیگه مقاومت رو می ذاری کنار و خلاص !

تا حالا از کوه شنی بالا رفتید؟ وقتی فقط شن روبروت باشه و یه سر بالایی تند
نه سنگی هست که پاتو بهش گیر بدی و نه چیز دیگه ، فقط شن هست و شیب تند و جاذبه ی زمین که تو رو به سمت پایین می کشه
وقتی دو تا پات کنار هم ثابته سر جات می می مونی
ولی همین که یکی از پاهاتو بلند می کنی که کمی بالا تر ببریش تا بتونی یه قدم به سمت بالا برداری ، پای دیگرت که حکم تکیه گاه رو داره سر می خوره و در حالی که در ظاهر یک قدم به بالا برداشتی ولی به اندازه ی سه قدم به پایین سر خوردی
خب همین دیگه می خواستم ببینم از کوه شنی بالا رفتید یا نه !
ارسال یک نظر