۱۳۹۰/۰۶/۱۲

شهید گمنام !

به دنبال شرابی هستم که مستی اش پایان نپذیرد ...

پ।ن :حالا عرق سگی هم بود مخالفتی ندارم ، تازه بهش بیشتر هم عادت دارم !

ارسال یک نظر