۱۳۹۰/۰۶/۰۵

اون جای آدم فضول !

- شعورت نمی رسه تو ماه رمضون تو خیابون سیگار نکشی پسر جون؟
- به شما چه ربطی داره؟ مگه شما فضولید؟
- جوون حرف دهنتو بفهم ، بهت یاد ندادن احترام بزرگ ترتو نگه داری؟
- هر کس خودش باید احترامشو حفظ کنه ، نه این که هر کاری خواست بکنه و هر چی خواست بگه و بعد احترام از دیگران گدایی کنه


گذشت اون دورانی که سن معیاری برای بزرگی بود ، امروز ممکنه یه پسر یچه ی 17-18 ساله خیلی چیزا رو از منه 30 ساله بیشتر و بهتر بفهمه
دیگه به زور و سوء استفاده از سن و سال نمی شه دیگران رو مجاب کرد حرفتو بپذیرن ، باید قانع کنی و بلد باشی اون چیزی که تو سرته رو برای دیگران توضیح بدی
ارسال یک نظر