۱۳۹۰/۰۵/۱۷

زن و نی و ماری که قد می کشد

رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، 'زنان و دختران اغواگر' را عامل وقوع جرائم خشن در جامعه می داند

از نظر اسلام ، مردان موجودات عقب مانده و بی اختیاری هستند که «عضو لای پایشان» برایشان تصمیم می گیرد ، چنان چه این عضو شریف تحریک شود (که اصولا زرتی هم تحریک می شود) دیگر هر عمل انسانی یا غیر انسانی ای انجام دهند قابل توجیه است و خطا کار آن فردی است که خواسته و نا خواسته آنان را اغوا کرده است !
ارسال یک نظر