۱۳۹۰/۰۴/۲۸

غلط می کنه !

کسی که اخلاقش مث سگ می مونه و دائم پاچه ی ملت رو می گیره ، همه رو غیر از خودش خر فرض می کنه ، دیگران رو تحقیر می کنه ، فقط عیب اونا رو می بینه ، تو روابطش فرد منعطفی نیست و انتظار داره همیشه بقیه رعایتشو بکنن ، خلاصه اونی که اخلاق گهی داره ، غلط می کنه از «تنهایی» گله کنه !

دیگران باید عاشق چیت بشن بیان دور و برت که تو تنها نباشی؟

ارسال یک نظر