۱۳۹۰/۰۲/۰۶

هو المفقود

و فرشته ی وحی به او چنین گفت : از خدا خبر نداری؟ چند وقته که پیداش نیست ، اگه بود معمولاً تو این وضعیت یه کاری می کرد اقلاً !
ارسال یک نظر