۱۳۹۰/۰۱/۲۴

کی راست می گه؟ (2)

نسلی را که انقلاب کرده اند چنان ترسانده اند که ترس و نا امیدی شان تبدیل شده به یک ترمز !


باور کرده اند : «اراده» دروغ بزرگی است ، و تنها «دیگران» سرنوشت آن ها و فرزندانشان را رغم می زنند.


شجاعتِ آن ها که روزی بدن در برابر گلوله سپر می کردند و می خواستند «دنیا را عوض کنند» امروز چنان نم کشیده که از کوچک ترین مقاومت در برابر ظلمی که به آن ها می رود بیمناکند و دیگران را هم از این کار باز می دارند.


تا به حال نخواسته اند ؛ اما به زودی بحث خواستن و نخواستن مختومه می شود ! مسأله این خواهد بود که دیگر نمی توانند . . .
ارسال یک نظر