۱۳۹۰/۰۱/۲۳

کی راست می گه؟ (1)

- همه سر کاریم ! اونا هر کاری که دلشون بخواد می کنن ، از دست کسی هم کاری بر نمی آد.

- پس به نظر شما اگه هیچ کاری از دست مردم ساخته نیست ، این همه سانسور ، پارازیت ، فیلتر کردن سایت های مختلف ، قطع کردن موبایل ها ، اس ام اس و اینترنت ، دستگیری ها ، شکنجه ها ، ایجاد رعب و وحشت ، و این همه هزینه ، وقت و انرژی چه توجیهی داره؟

- سکوت!
ارسال یک نظر