۱۳۸۹/۱۲/۱۹

هو الخوش شانس !

و از خوش شانسی های خدا این باشد که بدون این که کاری کند و یا چیزی دهد ، مشتی مفلوک به خاطر فلاکتشان از او تشکر می کنند !


ارسال یک نظر