۱۳۸۹/۱۲/۱۰

انقلاب

بانکدارها، تهران را به بانکهایش می شناسند

عطار ها

به بوی گلهای دود زده اش

من...

به جاهایی که تو را گم کرده ام

انقلاب

آزادی

جمهوری اسلامی

.

.

شعر از : سجاد گودرزی

ارسال یک نظر