۱۳۸۹/۱۲/۱۱

هو المنتقم

و خداوند عقل ناقصی به ما داد ، تا اشتباه کنیم و سپس انتقام خطای ما را از ما بگیرد !

ارسال یک نظر