۱۳۸۹/۱۲/۰۳

جنایت

آن قدر از بچگی به دخترک گفته اند که : «دحتر که بلند نمی خنده» ؛ نه خودش و نه دیگران متوجه خرابی دندان هایش نشده اند !
ارسال یک نظر