۱۳۸۹/۱۲/۰۲

تو فکر یک سقفند !

شاید جاهای دیگر دنیا کافه محلی برای نوشیدن قهوه و امثال آن باشد ،
ولی اینجا بیشتر مشتریان کافه ها دختر و پسر های جوانی هستند که حاضرند برای یک فنجان قهوه ترک ، پول یک وعده غذا را بدهند تا سقفی حتی برای مدتی کوتاه بالای سرشان باشد !

ارسال یک نظر