۱۳۸۹/۱۱/۱۳

انقدر به مال خودت ور نرو ، اخلاقتو درست کن !

دماغ کوچیک مد میشه ،
مال خودشو کوچیک می کنه.

سینه و باسن بزرگ مد میشه ،
مال خودشو گنده می کنه.

لب کلفت مد میشه ،
مال خودشو کلفت می کنه.

موهای سیخ سیخی مد میشه ،
مال خودشو سیخ می کنه.

شلوار پاره مد میشه ،
مال خودشو پاره می کنه.

هر کاری هم که بکنه ، چه بهش بیاد ، چه شبیه میمون بکنِش ، تا وقتی مث سگ پاچه بگیره و این اخلاقش باشه ، کوچیکی و بزرگی و کلفتی و پارگی و سیخ و شل شدن دردی ازش دوا نمی کنه ...
فوقش برای چند صباحی ، چند آغوشی ، دوام بیاره ، که اون هم باز فقط به خاطر خودش نیست ، به خاطر کوچکی ، گندگی ، کلفتی ، سیخ بودن و پاره گیشه که بالاخره دل آدم رو می زنه !


ارسال یک نظر