۱۳۸۹/۱۱/۳۰

چه جوری (2)

رستوران که میره ، با این که هنوز میل داره ، فقط نصف غذاشو می خوره ، چون فکر می کنه ، بی کلاسیه که آدم بشقابش خالی بمونه.
ترس از نگاه دیگران برای تأیید یا رد شخصیتش ، لذت یک غذای خوشمزه رو به کامش تلخ می کنه.
ارسال یک نظر