۱۳۸۹/۱۱/۲۹

چه جوری (1)


هر کس یه جور رقص رو می پسنده ، اگه بخوای همه رو راضی کنی ، پاهات به هم گره می خوره و با مغز می خوری زمین !

اون طور برقص که دوست داری ، نه او طور که دوست دارن !

ارسال یک نظر