۱۳۸۹/۱۰/۱۳

می خواهم زنده نمانم !

- یه تلفن گویا برای ترک سیگار راه اندازی شده ، یه زنگ بهش بزن.
- خب ، اصولاً این تلفن برای کسایی راه اندازی شده که قصد دارن سیگار رو ترک کنن ، نه من.
- حالا اشکال نداره که ، یه زنگ بزن اصن ببین چی هست.
- ببینم ، اگه من زنگ بزنم و سیگار رو ترک کنم چی؟ تو جوابشو می دی؟ اونوقت من چه گِلی باید به سرم بگیرم؟ هان؟
ارسال یک نظر