۱۳۸۹/۱۰/۰۷

مرد

مرد که گریه نمی کند.

مرد که احساساتی نمی شود.

مرد که دردش نمی گیرد.

مرد خودش تکیه گاه است ، تکیه گاه نمی خواهد.

مرد قوی ، خشن ، تنومند و شکست ناپذیر است.

با این همه مثال نقض ، همچنان از نظر خیلی از ما مرد چیزی شبیه کنده درخت است !

ارسال یک نظر