۱۳۸۹/۰۹/۲۲

داغ کن ، فشار بده

از اعجاز ما همین بس که پوست انسان را طوری آفریدیم که ماتحتش که یک عمر آن را بر زمین گذارد پینه نبندد ، لکن پوست پیشانی که تنها روزی چند بار بر مهر نشیند تیره و کلفت می گردد. و ای انسان همانا این نشانی است برای آنان که می خواهند متقین را بشناسند !

پ.ن : در زبان عربی یکی از معانی ای که از ریشه تقی استباط می شود «پدر سوخته» است!
ارسال یک نظر