۱۳۸۹/۰۹/۰۷

یک زاویه دیگر

شاید عهد نامه گلستان و ترکمانچای و امثال آن ها ، برا ما ایرانی ها دردناک و ناگوار به نظر بیاد، ولی برای مردم کشور هایی چون آذربایجان ، ارمنستان ، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان، بحرین، و بخش هایی از عراق، ترکیه، پاکستان که روزگاری نه چندان دور کشورهاشون بخشی از خاک ایران بوده معلوم نیست این قرارداد ها خیلی هم ننگین و دردناک باشد.
و در این داستان درس هایی است برای کسانی که اندیشه می کنند !
ارسال یک نظر