۱۳۸۹/۰۹/۰۹

چشم هایت را باز کن!

در واقع هیچ چیزی غیر از من وجود ندارد. افراد و وقایعی که می بینم، نقاشی هایی در ذهن من هستند.

برداشتی از فیلم "چشم هایت را باز کن"
ارسال یک نظر