۱۳۸۹/۰۸/۳۰

من و تو فقط برای خودمان

خستگی کار
بی گاری
بوی تند عرق
دست های چرب و نشسته
سیاهی مزمن زیر ناخن ها
یقه ی زرد شده ی پیراهن
بلعیدن دود سیگار ارزان ، آخر شب
و آغوشی که از عشق ، همه ی این ها برایش دلپذیر باشد . . .
ارسال یک نظر